2019
2018
2015
2012
2009
2007
2000
1980
1972
1971

Vitae
La Guida Vini Ass. Sommelier Italiana

Frassitelli 2014 4 viti

Biancolella 2013 5 viti

Guida Vini Buoni d’Italia
Touring Editore

Frassitelli 2014 4 viti

Biancolella 2013 5 viti

Guida Michelin

Frassitelli 2014 4 stars

Vitae
La Guida Vini Ass. Sommelier Italiana

Frassitelli 2014 4 viti

Biancolella 2013 5 viti

Guida Vini Buoni d’Italia
Touring Editore

Frassitelli 2014 4 viti

Biancolella 2013 5 viti

Guida Michelin

Frassitelli 2014 4 stars

Vitae
La Guida Vini Ass. Sommelier Italiana

Frassitelli 2014 4 viti

Biancolella 2013 5 viti

Guida Vini Buoni d’Italia
Touring Editore

Frassitelli 2014 4 viti

Biancolella 2013 5 viti

Guida Michelin

Frassitelli 2014 4 stars

Vitae
La Guida Vini Ass. Sommelier Italiana

Frassitelli 2014 4 viti

Biancolella 2013 5 viti

Guida Vini Buoni d’Italia
Touring Editore

Frassitelli 2014 4 viti

Biancolella 2013 5 viti

Guida Michelin

Frassitelli 2014 4 stars

Vitae
La Guida Vini Ass. Sommelier Italiana

Frassitelli 2014 4 viti

Biancolella 2013 5 viti

Guida Vini Buoni d’Italia
Touring Editore

Frassitelli 2014 4 viti

Biancolella 2013 5 viti

Guida Michelin

Frassitelli 2014 4 stars

Vitae
La Guida Vini Ass. Sommelier Italiana

Frassitelli 2014 4 viti

Biancolella 2013 5 viti

Guida Vini Buoni d’Italia
Touring Editore

Frassitelli 2014 4 viti

Biancolella 2013 5 viti

Guida Michelin

Frassitelli 2014 4 stars